[Clone] sepsis, bij neutropenie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 to 10 days

Remarks:

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

Priority:
1st choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 to 10 days

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

Priority:
1st choice
Medication:

meropenem iv 1000mg 3dd 7 to 10 days

Remarks:

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

General comments

Het toevoegen van glycopeptiden (vancomycine/teicoplanin) wordt aanbevolen bij ernstige sepsis en risicofactoren voor de aanwezigheid van penicilline resistente streptococci, zoals penicilline profylaxe.

Breed spectrum antibiotica moeten gestopt worden na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten met persisterende febriele neutropenie, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is. In deze patiënten moet orale profylaxe gericht op Gram-negatieve microorganismen gecontinueerd worden zolang de neutropenie duurt.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498529.1
Updated: 11/01/2019 - 09:12
Status: Published