Peritonitis, bij CAPD; onbekende verwekker (DZ lokaal advies)

General comments

Beleid bij symptomatische peritonitis door een onbekende verwekker:

cefazoline intraperitoneaal 1000 mg 1dd

+

gentamicine intraperitoneaal 0.6 mg/kg lichaamsgewicht per dag 1dd

De eerste gift bij presentatie en vervolgens elke dag in de ochtendzak.

 

Indien de kweek na 3 dagen nog negatief is:

gentamicine wordt gestopt; cefazoline intraperitoneaal 1000 mg 1dd gedurende 10-14 dagen na leukocyten < 0.1

 

Beleid bij een asymptomatische peritonitis:

Co'trimoxazole per os 960 mg als 1-malige startdosis,

gevolgd door co'trimoxazole per os 480 mg 2dd gedurende 14 dagen

 

Als er een verwekker wordt gekweekt, wordt het antibiotisch beleid daarop afgestemd.

Dit gebeurt in overleg met de artsmicrobioloog en de nefroloog.

Sources

  1. https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=047ce9ac-6996-42d5-8e94-52d65a3cb586&NavigationHistoryID=658938&PortalID=138&Query=CAPD

    Voor een toelichting en een meer uitgebreide beschrijving: zie bovenstaande link. NB de inhoud hiervan kan NIET worden getoond buiten de ICT-omgeving van het Deventer Ziekenhuis. Dit betreft het beleid zoals dat is afgesproken door de vakgroepen nefrologie en medische microbiologie van het Deventer Ziekenhuis.

Menu position
Metadata

Swab vid: G-173364.2
Updated: 03/28/2017 - 12:43
Status: Published