Arthritis, septisch - gewrichtsprothese Staph. aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd 2 weeks

+

rifampicine po 450mg 2dd 2 weeks

Remarks:

Rifampicine vanaf dag 4 na starten flucloxacilline

Priority:
1st choice alternative
Medication:

cefazoline iv 1000mg 6dd 2 weeks

+

rifampicine po 450mg 2dd 2 weeks

Remarks:

Bij niet IgE gemedieerde allergie voor penicillines cefazoline i.p.v. flucloxaxilline.

Rifampicine vanaf dag 4 na starten cefazoline.

General comments

Voorlopige richtlijn, opgesteld door de vakgroepen medische microbiologie en orthopedie van het Deventer Ziekenhuis.

Deze voorlopige richtlijn is gebaseerd op een aantal artikelen waarin is aangetoond, dat bij 3 maanden orale behandeling met moxifloxacine en rifampicine na eerst iv. behandeling met flucloxacilline de kans op behoud van de prothese vrij groot is.

Dit geldt vooral voor infecties die binnen 3-6 maanden na implantatie van de prothese optreden.

Rifampicine wordt 4 dagen na het starten van flucloxacilline toegevoegd: de rationale hiervan is dat de kans op resistentievorming tegen rifampicine minder groot is wanneer de hoeveelheid stafylokokken door spoeling en/of antibiotica al sterk is verminderd.

 

Na 14 dagen flucloxacilline iv. overgaan op de combinatie moxifloxacin + rifampicine per os. In totaal 3 maanden antibiotica geven lijkt doorgaans voldoende.

Bij patiënten >75 jaar, dosering rifampicine aanpassen naar 300 mg 2dd. 

 

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-351083.3
Updated: 08/18/2021 - 16:49
Status: Published