sinusitis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline po 750mg 3dd 7 days

or

amoxicilline iv 1000mg 4dd 7 days

≥ 18 years

Indications: Penicillineallergie

Priority Medication Remarks
Medication:

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

General comments

Bij patiënten met een normaal beloop van de klachten is antimicrobiële therapie niet geïndiceerd.

Geef een antibioticum (bij een leeftijd > 3 maanden) bij ernstig ziekzijn.

Overweeg antimicrobiële therapie bij patiënten met een (verhoogd risico op een) afwijkend beloop: bij verminderde afweer, koorts > 5 dagen of opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen.

Bij contra-indicatie voor doxycycline (zwangerschap, leeftijd < 8 jaar) cotrimoxazol 2 dd 960 mg gedurende 1 week; cotrimoxazol niet bij cumarine, fenytoïne, methotrexaat; in 1e trimester zwangerschap combineren met foliumzuur, in 3e trimester zwangerschap risico hyperbilirubinemie neonaat.

Indien na 2 dagen geen verbetering en een antibioticum wel geïndiceerd is: vervang amoxicilline door doxycycline (of bij contra-indicatie doxycycline door amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 625 mg) of vervang doxycycline door cotrimoxazol.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6945.2
Updated: 04/26/2016 - 16:33
Status: Published