sepsis, vermoedelijk focus tr. urogenitalis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 to 14 days

Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks:

Urineweginfectie met systemische symptomen bij (intermitterend) katheter >10 dagen

General comments

Patiënten met in het afgelopen jaar infectie of kolonisatie met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon.

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Urineweginfectie zonder systemische symptomen bij katheter ≤10 of > 10 dagen: keuze middel op geleide van kweekuitslag. Urineweginfectie met systemische symptomen bij katheter ≤10 dagen: zie beleid bij urosepsis.
Als onderdeel behandeling katheter verwisselen.

Behandelduur:
- vrouwen die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- alle andere behandelingen bij vrouwen: 10-14 dagen
- alle behandelingen bij mannen: 14 dagen

Behandelduur bij catheter:
- vrouwen zonder systemische verschijnselen: 5 dagen
- vrouwen met systemische verschijnselen: 10-14 dagen
- mannen: 14 dagen

Gentamicine 1 gift geven bij ernstig zieke patiënten (5mg/kg).

IV-orale switch op geleide van kliniek, infectieparameters en minimaal 48 uur koorts vrij.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7787.4
Updated: 05/04/2021 - 13:46
Status: Published