Helicobacter pylori

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline po 1000mg 2dd 10 to 14 days

+

claritromycine po 500mg 2dd 10 to 14 days

Remarks:

met protonpompremmer

≥ 18 years

Indications: Penicillineallergie

Priority Medication Remarks
Medication:

claritromycine po 500mg 2dd 14 days

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 days

Remarks:

met protonpompremmer

≥ 18 years

Indications: Bij falen therapie

Priority Medication Remarks
Medication:

tetracycline po 500mg 4dd 14 days

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 days

Remarks:

plus bismuth 4dd en protonpompremmer

Medication:

amoxicilline po 500mg 3dd 14 days

+

metronidazol po 500mg 3dd 14 days

Remarks:

met protopompremmer

General comments

keuze van antibiotica regime is afhankelijk of de lokale prevalentie van resistentie voor claritromycine en/of metronidazol kleiner of groter dan 15% is

overweeg bij falen van de eerste eradicatiepoging het 2e regime te baseren op gegevens resistentiebepaling

bismuth is in Nederland niet meer geregistreerd

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8049.3
Updated: 07/09/2020 - 14:59
Status: Published