toxoplasmosis cerebri

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

sulfadiazine po 1500mg 4dd 6 weeks

+

pyrimethamine po loading dose 200mg, 75mg 1dd 6 weeks

+

folinezuur po 15mg 1dd 6 weeks

Priority:
2nd choice
Medication:

clindamycine iv 600mg 4dd 6 weeks

+

pyrimethamine po loading dose 200mg, 75mg 1dd 6 weeks

+

folinezuur po 15mg 1dd 6 weeks

Remarks:

clindamycine iv of po

Priority:
3rd choice
Medication:

atovaquon po 1500mg 2dd 6 weeks

+

pyrimethamine po loading dose 200mg, 75mg 1dd 6 weeks

+

folinezuur po 15mg 1dd 6 weeks

Remarks:

suspensie, innemen met voedsel

General comments

NB! Gewicht < 60 kg: dosering sulfadiazine po 1000 mg 4dd, dosering pyrimethamine po 50 mg 1 dd (oplaaddosis 200 mg)

Behandelduur 6 weken. Na behandeling secundaire profylaxe.

Primaire profylaxe indien CD4+cellen <100cellen/µl; cotrimoxazol po 480mg 1dd blijkt in de praktijk effectief.

Ernstige symptomatische toxoplasmose bij immuuncompetente gastheer: bovenstaand regime gedurende 2—4 weken.

Sources

  1. http://richtlijnhiv.nvhb.nl/index.php/Hoofdstuk_15._Profylaxe_en_behandeling_van_opportunistische_infectie

    Richtlijnen Ned. Ver. van HIV behandelaars

  2. NVP therapierichtlijn 2020_30.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2020, Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8313.4
Updated: 08/24/2020 - 14:51
Status: Published