Empirische en pre-emptive therapie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

neutropene patiënten met onverklaarde koorts

Medication:

caspofungine iv loading dose 70mg, 50mg 1dd

Remarks:

neutropene patiënten met onverklaarde koorts

Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

neutropene patiënten met onverklaarde koorts, mogelijk Zygomycose

General comments

Diagnostic-driven (pre-emptieve) therapie gebaseerd op galactomannan screening bij neutropenische patiënten verdient de voorkeur boven empirische therapie. Hiervoor gelden de keuzecriteria zoals vermeld in het hoofdstuk Systemische schimmelinfecties -> Aspergillose -> Invasieve aspergillose met onbekende azol-resistentie.

Intensive care patiënten met onverklaarde sepsis: de indicatie voor empirische therapie bij verdenking op candidemie bij niet-neutropenische patiënten is controversieel. Empirische therapie kan in geselecteerde gevallen worden overwogen. Bij keuze voor empirische antifungale therapie gelden de keuzecriteria zoals vermeld in het hoofdstuk Candidemie.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8656.2
Updated: 08/24/2020 - 15:12
Status: Published