endocarditis profylaxe - ingrepen geïnfecteerd weefsel

General comments

Bijvoorbeeld
1. Incisie van huidabces
2. Ontlasten van furunkel

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij:
1. Tatoeage
2. Piercing

Volwassenen: flucloxacilline 2 gram per os, 30-60 minuten voor de ingreep

Kinderen: flucloxacilline, 50 mg/kg per os, max 2 gram, 30-60 minuten voor de ingreep.

Deze profylaxe kan zonodig ook i.v. of i.m. worden gegeven.

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: clindamycine 600 mg per os, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: clindamycine 20 mg/kg (max. 600 mg) per os, 30-60 minuten voor de ingreep.

 

Sources

  1. Pubmed.gov publication # 26320109

    2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128

Menu position
Metadata

Swab vid: G-8815.4
Updated: 11/30/2018 - 11:11
Status: Published