plastische chirurgie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Remarks: dermatochirurgie: in principe geen profylaxe
Remarks:

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

Medication:

cefazoline iv one-off

Remarks: bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen
≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

clindamycine iv 600mg one-off

or

vancomycine iv 1000mg one-off

Remarks: bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

General comments

Dosering van cefazoline

- bij een operatieduur < 4 uur: eenmalig 2g cefazoline iv. (bij een BMI > 40: eenmalig 3g iv.)

- bij een operatieduur > 4 uur of bij een bloedverlies > 1500 ml.: na 4 uur cefazoline 2g iv. herhalen (bij een BMI > 40: 3g iv. herhalen)

Sources

  1. SWAB Guideline V - Perioperatieve antibiotische profylaxe
  2. http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Richtlijn-infectiepreventie-maatregelen-bij-dermatochirurgische-ingrepen-2017.pdf

    Richtlijn Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2017

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8723.3
Updated: 11/30/2018 - 12:43
Status: Published