arthritis, septisch - onbekende verwekker

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 to 6 weeks

+

aminoglycoside iv 1dd maximum 3 days

General comments

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

Bij niet-IgE-gemedieerde penicilline-allergie kan cefazoline iv. 1000 mg 3dd worden gegeven in plaats van flucloxacilline.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Updated: 04/28/2016 - 11:58
Status: Published