arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 4 tot 6 weken

+

aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Algemene opmerkingen

Evt. switch naar oraal na 2 weken intraveneuze therapie aan de hand van de kweekuitslagen

Bij niet-IgE-gemedieerde penicilline-allergie kan cefazoline iv. 1000 mg 3dd worden gegeven in plaats van flucloxacilline.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6501.3
Bijgewerkt: 04/28/2016 - 11:58
Status: Published