Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe definitie van gevoelig (S) en intermediair gevoelig (I)

Wanneer er in het antibiogram een ‘I’ gerapporteerd is, moet de hoge dosering van het

antibioticum/antimycoticum gegeven worden om klinisch voldoende effect te bereiken bij behandeling

van de infectie veroorzaakt door dat micro-organisme. Een ‘I’ betekent dus dat het micro-organisme
wel gevoelig is, maar dat een hoge dosering gebruikt moet worden.

Doseringen in de tabel zijn standaarddoseringen bij normale nierfunctie, voor volwassen patiënten.

   

Ook de indicatie kan maken dat er hoog of anders gedoseerd moet worden, bijvoorbeeld meningitis of
endocarditis: kijk hiervoor bij de indicaties in het antibioticaboekje.

Indien een 'I' gerapporteerd is, is het middel niet geschikt voor behandeling van meningitis, en mogelijk

minder of niet geschikt voor de behandeling van endocarditis of een andere endovasculaire infectie:

overleg met consulent Infectieziekten of medische microbiologie.

Als antibioticum of antimycoticum niet in de tabel vermeld staat, maar wel een 'I' is gerapporteerd,

overleg met de consulent infectieziekten of medische microbiologie.

 

 

Hoge dosering bij “I” gevoeligheid

amoxicilline

750 mg of 1000 mg 3 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv

amoxicilline-clavulaanzuur

oraal: 875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd          

iv: 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000 mg amoxi (om en om)

cefotaxim

2000 mg 3 dd iv

ceftazidim

2000 mg 3 dd iv

ceftriaxon

2000 mg 2 dd iv

ciprofloxacine

750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv

fluconazol

800 mg 1dd oraal of iv

imipenem-cilastatine

1000 mg 4 dd iv

NB: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

meropenem

2000 mg 3 dd iv verlengde infusie (3h)

piperacilline-tazobactam

4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam
4 dd iv verlengde infusie (3h)

tetracycline

4dd 500mg

trimethoprim-sulfamethoxazol

oraal: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol 2 dd 
iv: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol)  2 dd