Overslaan en naar de inhoud gaan

Beoordeling en beleid bij antibiotica allergie

Een uitgebreide versie van dit document is te vinden op document "Allergie registratie en beleid": https://iprova.dz.local/Portal/#/document/4858fde1-490c-4c51-8ebc-21da998a58de

Ten gevolge van over-rapportage van antibiotica-allergie wordt te vaak onnodig afgeweken van de eerste keus behandeling. Door een goede anamnese kan vooraf de kans op een allergische reactie beter worden ingeschat.

Samenvattend is het volgende van belang:

-  de waarschijnlijkheid van een doorgemaakte immunologische reactie
-  de ernst van de reactie (tabel 2 document allergieregistratie en beleid)
-  het type reactie
-  de tijd verstreken sinds optreden
-  het risico op kruisovergevoeligheid met andere antibiotica

Gebruik hierbij de allergie anamnese:

 • Welk antibioticum?
 • Wanneer/hoe lang geleden?
 • Hoeveel tijd tussen eerste toediening en de eerste symptomen?
 • Duur van de symptomen? 
 • Wat hielden deze symptomen in? (Roodheid van de huid, urticaria? Ademhalingsklachten?)
 • Noodzaak tot gebruik van adrenaline of ziekenhuis/IC opname?
 • Opnieuw gebruik van antibioticum?
 • Gebruik van andere antibiotica na gemelde reactie (met/zonder klachten?)
 • Getest op antibiotica-allergie?
 • Andere (bewezen) allergieën?
 • Atopische constitutie?

 

Voor alternatieven voor antibiotica zie:

Welke patiënten met een gerapporteerde ß-lactam allergie kunnen toch dezelfde penicilline krijgen? | SwabID

Welke patiënten met een gerapporteerde ß-lactam allergie kunnen wel een ander penicilline krijgen? | SwabID

Welke patiënten met een gerapporteerde ß-lactam allergie kunnen een cefalosporine krijgen? | SwabID

Welke patiënten met een gerapporteerde ß-lactam allergie kunnen een carbapenem krijgen? | SwabID

Wat is het advies bij een gerapporteerde non-ß-lactam allergie? | SwabID

Een uitgebreide versie van dit document is te vinden in de richtlijn Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie | SWAB.