sepsis - S.aureus

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Priority:
1st choice
Medication:

cefazoline iv 1000mg 3dd

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

vancomycine iv 1000mg 2dd

General comments

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S aureus bacteriëmie, bij gecompliceerd gevallen, behandelduur 4-6 weken

Zie protocol: Afhandeling S.aureus bacteriemie door A-team (IProva)

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7744.3
Updated: 08/23/2021 - 16:38
Status: Published