sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

Algemene opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Behandelduur 14 dagen iv bij ongecompliceerde S aureus bacteriëmie, bij gecompliceerd gevallen, behandelduur 4-6 weken

Bij verdenking endocarditis, starten met hoog dosering flucloxacilline (2g bolus en daarna 12g/dag continue)

Zie protocol: Afhandeling S.aureus bacteriemie door A-team (IProva): https://iprova.dz.local/Portal/#/document/4cd8629f-f031-48c0-9d41-d824cf424a60

Bronnen

TDM Alert
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7744.3
Bijgewerkt: 01/03/2022 - 10:40
Status: Published