arthritis, septisch - H.influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Betalactamase negatief

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Betalactamase positief

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-112090.3
Bijgewerkt: 06/19/2019 - 08:53
Status: Published