ulcererende stomatitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 10 dagen

Medicatie:

metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 10 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-112636.1
Bijgewerkt: 11/27/2013 - 17:05
Status: Published