toxic shock syndroom

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen

+

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

T.g.v. groep A streptokokken

Overweeg iv immunoglobuline

Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerking:

T.g.v. S. aureus toxine

Algemene opmerkingen

Bij  groep A streptokokken: Meldingsplichtige ziekte groep B2

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6893.2
Bijgewerkt: 02/02/2016 - 17:11
Status: Published