otitis externa maligna

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ciprofloxacine po 750mg 2dd 4 tot 6 weken

Opmerking:

Milde gevallen

Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

Opmerking:

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

+

tobramycine iv 1dd maximaal 7 dagen

Opmerking:

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Algemene opmerkingen

Totale behandelduur 4-6 wk

Ceftazidim dosering evt. verlagen obv MIC

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is

Ciprofloxacine alleen indien bewezen gevoelig

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6920.3
Bijgewerkt: 12/17/2020 - 16:13
Status: Published