Overslaan en naar de inhoud gaan

parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 14 dagen

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

om en om Augmentin/amoxicilline, dus 3 dd Augmentin 1200 mg en 3 dd amoxicilline 1000 mg

Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

Algemene opmerkingen

Drainage

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7022.4
Bijgewerkt: 02/22/2023 - 09:37
Status: Published