tonsillitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

Medicatie:

amoxicilline po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 10 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Algemene opmerkingen

Antibiotische therapie is alleen geïndiceerd bij ernstige tonsillitis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7047.2
Bijgewerkt: 09/16/2015 - 09:39
Status: Published