hersenabces - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd minimaal 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv dd minimaal 6 weken

Algemene opmerkingen

Indien rifampicine erbij wordt gegeven: 600mg 2dd per os

Indien wordt gekozen voor cefazoline: dan de maximale dagdosering van 6 g/dag geven.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7114.2
Bijgewerkt: 03/28/2017 - 16:54
Status: Published