comm-acq pneumonie - pneumokok

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen

of

feneticilline po 500mg 4dd 5 dagen

Opmerking: oraal
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

of

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

Opmerking: intraveneus
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

of

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerking: oraal
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 dagen

of

moxifloxacine iv 400mg 1dd 5 dagen

Opmerking: intraveneus

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7527.2
Bijgewerkt: 05/22/2018 - 16:31
Status: Published