sepsis - Pseudomonas

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

tobramycine totdat resistentie bekend is 

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd 10 tot 14 dagen

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

tobramycine totdat resistentie bekend is 

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv oplaaddosis 4500mg, 18000mg continue per 24 uur 10 tot 14 dagen

+

tobramycine iv 1dd

Opmerking:

tobramycine totdat resistentie bekend is

Algemene opmerkingen

Dekking Ps. aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

Dosering ceftazidim evt. verlagen op basis van MIC.

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerrespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Dosering ceftazidim is afhankelijk van de MIC waarde van de Pseudomonas.

Bij een MIC van 2 mg/l. of lager volstaat een dosering van 3dd1000 mg

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7733.4
Bijgewerkt: 08/23/2021 - 16:33
Status: Published