sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

bij aanwezigheid kunstkleppen/kunstgewrichten

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1g 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Algemene opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7748.2
Bijgewerkt: 11/24/2015 - 16:13
Status: Published