dacryoadenitis/-cystitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7870.2
Bijgewerkt: 09/16/2015 - 09:46
Status: Published