traumatologie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1g eenmalig

Opmerking: osteosynthesen (gesloten fractuur)
Medicatie:

cefazoline iv 1g eenmalig

Opmerking: osteosynthese (open fractuur)
Medicatie:

cefazoline iv 1g eenmalig

Opmerking: penetrerend buik/thoraxtrauma < 6 u oud, geen viscerale lesie
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8738.1
Bijgewerkt: 02/10/2014 - 14:17
Status: Published