vaatchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

brachiocephale procedures zonder plaatsing van kunstmateriaal: geen profylaxe

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

amputatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg eenmalig

of

vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass

Algemene opmerkingen

Dosering van cefazoline

- bij een operatieduur < 4 uur: eenmalig 2g cefazoline iv. (bij een BMI > 40: eenmalig 3g iv.)

- bij een operatieduur > 4 uur of bloedverlies > 1500 ml.: na 4 uur cefazoline 2g iv. herhalen (bij een BMI > 40: 3g iv. herhalen)

Bronnen

TDM Alert
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8752.2
Bijgewerkt: 11/30/2018 - 12:46
Status: Published