Overslaan en naar de inhoud gaan

algemene principes

Algemene opmerkingen

Indicatie:

Operatieve ingrepen worden ingedeeld volgens het risico op wondinfecties in:
- schoon (risico < 5%).
- schoon-besmet (risico 5 tot 10%).
- besmet (risico 10 tot 20%).
- vuil (risico > 20%).

Antibiotica worden profylactisch gegeven omdat zij het infectierisico significant verminderen bij schoon-besmette en besmette ingrepen.
Vuile ingrepen, waarbij de contaminatie zo massief is dat met grote frequentie wondinfectie optreedt, zoals de behandeling van de perforatie van een hol orgaan >24 uur oud, behoeven meerdaagse therapie.

Bij schone ingrepen weegt het kleine voordeel van antibiotica niet op tegen de mogelijke nadelige gevolgen (allergie, toxiciteit, selectie van resistente stammen, hogere kosten). Uitzondering zijn schone ingrepen waarbij infectie desastreuze gevolgen heeft, zoals bij inbrengen van (gewrichts)prothesen.

Indicaties voor profylaxe:

- schone ingrepen: geen profylaxe.
- schone ingrepen met inbrengen van prothesen: perioperatieve profylaxe.
- schoon-besmette en besmette ingrepen: perioperatieve profylaxe.
- vuile ingrepen: therapie.

Timing:

- Om adequate timing van perioperatieve antibiotische profylaxe te garanderen vóór en tijdens de operatie moet deze de verantwoordelijkheid zijn van de anesthesist.

- Perioperatieve antibiotische profylaxe moet binnen 60 minuten voor incisie worden toegediend, idealiter op het moment van aanvang van anesthesie.

- In geval van vancomycine, dat in geval van de standaarddosis van 1 g in een uur kan worden toegediend, en ciprofloxacine, waarbij in een uur maximaal 400 mg toegediend kan worden, geldt dus dat de infusie minimaal een uur voor incisie moet beginnen.

Dosering cefazoline / duur van de OK / BMI van de patiënt / veel bloedverlies gedurende de OK

Om de profylaxe met cefazoline eenduidig en eenvoudig te houden heeft het A-team in overleg met de snijdende specialisten het volgende besloten:

- standaard geldt een dosering van 2g iv. preoperatief; bij een BMI > 40 geldt een standaard dosis van 3g iv.

  Dit geldt voor alle ingrepen met een operatieduur < 4 uur.

- bij een operatieduur > 4 uur wordt er na 4 uur een herhalingsdosis van 2g iv. gegeven; bij een BMI > 40 een herhalingsdosis van 3g iv.

- bij een bloedverlies > 1500 ml wordt er een vervolgdosering geven van 2g iv.; bij een BMI > 40 een vervolgdosering van 3g.iv.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8790.3
Bijgewerkt: 12/04/2018 - 16:37
Status: Published