Overslaan en naar de inhoud gaan

prikaccident of seksueel contact

Algemene opmerkingen

Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.
Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten.
Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden.
Bij een lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden.
Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

Sinds oktober 2014 is dolutegravir (1 pil/dag) met gunstig bijwerkingsprofiel en weinig interacties beschikbaar. Het advies van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren is om emtricitabine + tenofovir met dolutegravir als PEP te gaan gebruiken omdat dit als regime de beste compromis tussen bijwerkingen, interacties en prijs is.

Combinaties van 2 NRTIs met lopinavir of atazanavir kunnen overwogen worden. NNRTI’s zijn gecontra-indiceerd vanwege toxiciteit.

Deze aanbevelingen gelden voor volwassenen.

Voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B en C wordt verwezen naar het draaiboek prikaccidenten van de LCI.

PEP staat voor Post Expositie Profylaxe. Een PEP behandeling kan het risico op een HIV-infectie verkleinen. 
Indien hiertoe besloten wordt, bestaat deze uit de hieronder genoemde middelen.

Deze aanbevelingen gelden voor volwassenen vanaf 16 jaar.

De HIV PEP bestaat uit de volgende middelen (de hieronder genoemde aanbevolen doseringen gelden voor volwassen patiënten):
- emtricitabine/tenofovir (Truvada) 1dd1 tablet van 200/245 mg
- dolutegravir (Tivicay) 1dd1 tablet van 50 mg

NB bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd om een zwangerschap uit te sluiten vóórdat de behandeling wordt gestart.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die dolutegravir gebruiken, moeten gedurende de behandeling effectieve anticonceptie toepassen.

PEP dient bij voorkeur binnen twee uur te worden gestart tot maximaal 72 uur na het accident.
Deze medicatie moet eenmaal per dag tegelijkertijd ingenomen worden. Dat mag zowel met als zonder voedsel.
Duur van deze behandeling is 4 weken.

Indien HIV PEP wordt geadviseerd, wordt de patiënt geadviseerd contact op te nemen met het HIV centrum in de Isala kliniek in Zwolle voor verdere advies en counseling.
In dit centrum, bereikbaar via tel.nummers 038 - 424 4479 of 038 - 424 3350 (poliklininiek Interne Geneeskunde), zal nader beoordeeld worden of deze HIV PEP de volledige 28 dagen moet worden ingenomen.

In de poliklinische apotheek/dienstapotheek (PAS/DAS) is een kleine voorraad met deze middelen voor 5 dagen profylaxe aanwezig. De arts interne geneeskunde schrijft de HIV-PEP set voor in HiX en stuurt het recept digitaal naar de PAS/DAS. De patient kan de HIV-PEP set vervolgens bij de PAS/DAS ophalen. De PAS/DAS voert de bij aflevering onder andere de medicatiebewaking uit.

Patiënteninformatie over het gebruik van deze HIV-PEP vindt u hier: zie https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?D...

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8814.7
Bijgewerkt: 01/12/2022 - 14:23
Status: Published